Bệnh cửa Xử Nữ : Bệnh dạ dày và đau đầu
Điểm mạnh của Xử Nữ: tập thể dục thể chất