Kich Dịch

Quẻ 51: Thuần Chấn ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

24/07/2022 10:19 2304

*Quẻ Thuần Chấn: Quẻ cát. Chấn có nghĩa là động, chấn động, làm cho kinh hoàng trăm dặm, vì vậy nó có hình tượng “chuông vàng ngân trong đêm”. Sấm phát động thì vạn vật mới nảy nở, cho nên bảo là hanh thông. Quẻ khuyên khi có điều gì kinh động mà nớp nớp lo […]

Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

24/07/2022 10:09 2110

*Quẻ Thủy Phong Tỉnh: Quẻ cát. Tỉnh có nghĩa là huyệt thông, nước phun từ giếng ra, vì vậy mới có hình tượng giếng khô phun nước. Quẻ có điềm vận tốt đã đến, khuyên người nên tận dụng, chia sẻ cùng mọi người, chứ đừng che đậy, cứ như vậy giúp đời mãi thì không […]

Quẻ 45: Trạch Địa Tụy ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

24/07/2022 10:05 1963

*Quẻ Trạch Địa Tụy: Quẻ cát. Tụy có nghĩa là tụ, vạn vật tụ hợp, có hình tượng “cá chép hóa rồng”. Đại ý quẻ có tượng: muốn họp người, lập một đảng chẳng hạn thì phải là bậc đại nhân: có địa vị cao, có tài, có đức, phải có lòng chí thành, một chủ […]

Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:47 1780

*Quẻ Trạch Hỏa Cách: Quẻ cát. Cách có nghĩa là đổi mới, cải cách, cách mạng, là thay đổi những gì cũ kỹ, hủ bại, biến hung thành cát, vì vậy nó có hình tượng mầm cây được tưới nước. Quẻ có điềm vận tốt đã đến. Khuyên người cần chọn lúc hợp thời, hợp đạo, […]

Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:45 1995

*Quẻ Thủy Trạch Tiết: Tiết là điều hòa, là tiết chế. Điều hòa để con người chúng ta hòa điệu cùng hoàn cảnh xã hội, tự nhiên và vũ trụ. Khuyên người tiết chế để cuộc sống chúng ta cân bằng, hợp lẽ với thiên nhiên thì chẳng có gì tốt bằng, không phải hối tiếc. […]

Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:37 3082

*Quẻ Hỏa Sơn Lữ: Quẻ hung. Lữ có nghĩa là ở trọ, ở nhờ, không thể tự do như nhà mình được, vì vậy nó có hình tượng “chim bị đốt tổ”. Quẻ tượng giai đoạn không thuận lợi, suôn sẻ nên phải đi nhờ cầy, trợ giúp, ở nhờ. Khuyên người nên giữ mình văn […]

Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:36 1020

*Quẻ Phong Trạch Trung Phu: Quẻ cát. Trung Phu có nghĩa là trung chính, tín nghĩa. Khuyên người lấy lòng chí thành, hư tâm mà ứng phó với nguy hiểm thì vượt được hết, như qua sông lớn mà ngồi chiếc thuyền trống không không chở gì cả, thật là an toàn. Ý nghĩa tượng quẻ […]

Quẻ 04: Sơn Thủy Mông ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:35 1432

*Quẻ Sơn Thủy Mông: Quẻ hung. Mông là mông muội, tối tăm, non nớt, ấu trĩ, mờ tối…Khuyên ta nên kiên cường, tu đức, tìm thầy để học, để biết hướng về đâu khi đang mông lạc. Ta là những viên ngọc quý đang chời mài dũa để trở nên giá trị. Vì thế tuy hung […]

Quẻ 32: Lôi Phong Hằng ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:23 1485

*Quẻ Lôi Phong Hằng: Quẻ cát. Hằng có nghĩa là bên lâu, lâu dài. Quẻ có tượng “cá tự vào lưới”, thể hiện sự may mắn, bệnh tật tiêu tan, giao dịch xuất hành đều được. Ý nghĩa tượng quẻ: “Ngư Lai Động Võng” —> Vạn Sự Như ý Giải nghĩa quẻ lôi phòng hằng Nội […]

Quẻ 46: Địa Phong Thăng ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:21 1210

*Quẻ Địa Phong Thăng: Quẻ cát. Quẻ Thăng bàn về sự tiến bước của một hiền nhân, leo dần các cấp bậc công danh, để mà tiến mãi lên ngôi sao. Quẻ có hình tượng “đợi ngày lên chức”. Khuyên người nên thuận đạo mà sửa đức, mỗi ngày một chút, lần lần sẽ rất cao […]

Quẻ 63: Thủy Hỏa Ký Tế ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:16 1189

*Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế: Quẻ cát. Ký Tế có nghĩa là việc đã thành vì vậy nó có hình tượng “kim bảng đề danh”. Quẻ chỉ thời vận phát đạt, hanh thông. Khuyên người hoàn thành rồi lại phải cố giữ được sự nghiệp; nếu không thì chỉ tốt lúc đầu thôi mà cuối cùng […]

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải ☯️ Luận Giải Ý Nghĩa Chi Tiết Nhất

23/07/2022 22:12 744

*Quẻ Trạch Thiên Quải: Quẻ cát. Quải có nghĩa là cương quyết, mạnh mẽ mà vui vẻ, vì vậy nó có hình tượng “ong thoát khỏi lưới”. Khuyên người nên giữ đạo trung chính, kiên quyết bài trừ việc xấu thì lâu dài ắt có lợi. Ý nghĩa tượng quẻ Trạch Thiên Quải: “Du phong thoát […]