Tâm Linh

Tất Các Ngày Lễ Tiệc Tứ Phủ Trong Năm Đầy Đủ Nhất

40002

Trong tứ phủ có rất nhiều các vị thánh khác nhau, nếu như ai đo quan tâm hoặc đang theo Đạo Mẫu Việt Nam thì nên biết các ngày tiệc của các vị thánh để bố trí thời gian đến Viếng tại các Đền thờ Thánh nhé.

Các ngày lễ tiệc trong tứ phủ – đạo mẫu việt nam

Các ngày tiệc trong tứ phủ hàng năm

1- Tiệc tứ phủ tháng giêng

+ Ngày 06/1: Tiệc cô đôi Thượng ngàn

+ Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

+ Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

+ Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Chi Cao

+ Ngày 10/1: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

+ Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa

+ Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên

+ Ngày 15/1: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh

+ Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An;

+ Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân (và ngày 25/1: Hội đồng đại lễ nhà Trần)

2- Tiệc tứ phủ tháng 2

+ Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

+ Ngày 02/2:Tiệc Mẫu Tam Cờ

+ Ngày 03/2: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương (Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt Trần Quốc Tảng)-Đền Cửa Ông-Quảng Ninh;

+ Ngày 06/2: Tiệc chúa Cafe ( Hữu Lũng – Lạng Sơn)

+ Ngày 10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy

+ Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)

+ Ngày 14/2: Tiệc Đản Nhật Sinh Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

+ Ngày 15+16/2: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ (Chúa Bói ngự tại Ga Kép-Bắc Giang);

+ Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất

+ Ngày 20/2:Tiệc Mẫu Mẹ đệ nhị Thượng Ngàn, Lê Mại Đại Vương,sơn trang công chúa.Ngày này muôn dân tưng bừng mở hội chủ yếu là ở đền Đông Cuông Tuần Quán và trên Tuyên Quang.

+ Ngày 21/2 (có nơi ghi 24/2): Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu ( tiệc Mồng 2 /2 : sửa bởi hien_dongphu )

3- Tiệc thánh tứ phủ tháng 3

+ Ngày 02/3: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ

+ Ngày 03/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày (Mẫu Liễu Hạnh Quỳnh Hoa công chúa)
Giờ dần mồng 3 tháng thìn Đôi mươi mốt tuổi Mẫu rẽ duyên phàm trần;

+ Ngày 06/3: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương;

+ Ngày 07/3: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang;

+ Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai;

+ Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân(đền Tiên La- Thái bình):

4- Tiệc tứ phủ tháng 4

+ Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ

+ Ngày 01/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

+ Ngày 12/4 :Tiệc Chúa Thác Bờ (Có nơi ghi là ¼)

+ Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

+ Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà

+ Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

+ Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

5- Tiệc tứ phủ tháng 5

+ Ngày 05/5:  Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung;

+ Ngày 07/5:  Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương;

+ Ngày 10/5:  Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng (đền 94 Bắc Lệ)
Tháng 5 giờ tí mùng 10-Sinh ra Chầu Lục khác người trần gian.

+ Ngày 10-5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên;

+ Ngày 10/5: Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng;

+ Ngày 10/5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang;

+ Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (+ Tiệc Cô 5 Suối Lân);

+ Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kì Cùng-tiệc chính của Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh trấn thủ Ninh giang uy phong lẫm liệt: Ngày hai nhăm tháng năm, Quan lớn bị bắt giam ở chốn sông Kỳ Cùng .

6- Tiệc tứ phủ tháng 6

+ Ngày 01/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)

+ Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn

+ Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và Đản Nhật Cô Bơ Bông Thoải Phủ (thờ tại đền Ba Bông-Thác Hàn)

+ Ngày 16/6: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang
Đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng.

+ Ngày 24/6: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng

+ Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải Cung , và + Tiệc Cô Tám Đồi Chè;

7- Tiệc thánh tứ phủ tháng 7

+ Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ

+ Ngày 03/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu

+ Ngày 06/7: Tiệc Đản Nhật Cô Tư

+ Ngày 07/7: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

+ Ngày 12/7: Tiệc Quốc Mẫu Tuyên Quang Ỷ La

+ Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hoá

+ Ngày 14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi Bảo Hà

+ Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà – Lào Cai

+ Ngày 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho tại khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh-Bắc Ninh  (Bà mất 12/1/1077);

+ Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao+ Tiệc Cô Bẩy Kim Giao

+ Ngày 21/7: Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang);

8- Tiệc thánh tứ phủ tháng 8

Có câu tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẹ. Trong tháng 8 có rất nhiều tiệc thánh tứ phủ, trong đó tiệc cha (tiệc quan lớn trần triều và tiệc vua cha bát hải lớn nhất). Tháng này tất cả các thanh đồng đều đổ về các Đền Nhà Trần và Đền Vua Cha Bát Hải.

+Ngày 03/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

+Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghênh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa);

+Ngày 10/8: Tiệc Đản Nhật Quan Hoàng Lục An Biên (Quan Hoàng Lục sinh ngày 10-8-1038, tại xã Lũng Đĩnh, châu Thượng Lang (nay là xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh-chú ý tiệc là 28/2.)

+ Ngày 15/8: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Đền Ỷ La-Thái Bình);

+ Ngày 21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần;

+ Ngày 20/8: Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc – Hải Dương

+ Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thoải Phủ Đồng Bằng Linh Từ (tại đền Đồng Bằng-TB )

+ Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên;

+ Ngày 24/8: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhất;

9- Tiệc tứ phủ tháng 9

+ Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn;

+ Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ;

+ Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu;

+ Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu;

+ Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng;

+ Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh;

+ Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ;

+ Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường ;

+ Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng ;

+ Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ/Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục Cung Nương;

+ Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu;

10- Tiệc tứ phủ tháng 10

+ Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

11- Tiệc tứ phủ tháng 11

+ Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão, tức ngày mất 1/11/1320 (còn ngày 11/1 là ngày hóa của Đức Ông Phạm Ngũ Lão);

+ Ngày 02/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát (Đồi Ngang);

+ Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị;

+ Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh;

+ Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba;

+ Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba;

+ Ngày 11/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát;

12- Tiệc tứ phủ tháng 12

+ Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên

+ Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Đức Ông Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: Hay còn gọi là: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần

+ Ngày 10/12: Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu

+ Ngày 20/12: Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị

+ Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)

0 ( 0 bình chọn )

Phong Thủy Quảng Nguyên

https://quangnguyen.net.vn
Phong Thủy Quảng Nguyên Tư vấn phong thủy, Xem tử Vi, Xem tướng, Xem ngày tốt, xấu Chọn ngày làm nhà, đào mòng, Chia sẻ kiến thức tử vi, kinh dịch, phong thủy, 12 cung hoàng đạo, phong thủy nhà, phong thủy công ty, văn phòng, Xem phong thủy âm trạch, dương trạch, xem thần số học

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm