Xem ngày, khoa cúng

Khoa Cúng, Lễ tết, Cổ truyền

Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh

Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh Thái thượng huyền thiên bắc cực Pháp thiển đãng ma thiên tôn bảo Khai  kệ Khể thủ huyền minh bắc cực thiên Hóa thân kim khuyết tượng nguy nhiên Khổ hành tích Thẩm tam bách bái Thần…