Phụ Tinh - Bàng Tinh - trợ tinh trong khoa tử vi

Phụ Tinh - Bàng Tinh - trợ tinh trong khoa tử vi

Phân tích chuyên sâu về các sao phụ tinh trong khoa tử vi. Các bài phân tích từng sao và ý nghĩa của chúng. Giải mã Cát tinh, Bàng Tinh, Sát Tinh, một cách chi tiết và sâu sắc nhất

Sao Lực Sĩ trong khoa tử vi

Ý nghĩa sao Lực Sĩ:  Sao Lực Sĩ thể hiện được khả năng trời ban đó là sức mạnh, uy quyền, sức lực cũng như có khả năng gia tăng về vật chất, khối lượng, số lượng khi đi cùng những sao khác. Sao Lực Sỹ thiên về sức mạnh vật chất, hình…
Đọc thêm...

Ý nghĩa Sao Bác Sĩ trong tử vi

Ý nghĩa sao Bác Sĩ : Bác Sĩ là cát tinh, có nghĩa là thông minh, người hay suy xét kín kẽ, chủ sự thông đạt từ tốn, ngôn ngữ hoạt bát, khoan hòa, nhân hậu, lợi ích cho việc thi cử học hành, giải trừ bệnh tật. Về các điểm này, sao Bác Sĩ…
Đọc thêm...

Ý nghĩa SAO DƯỠNG trong tử vi

Vị trí: Sao Dưỡng đứng vị trí thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Sao Thai, Dưỡng. Ngũ hành: thuộc Mộc. Đặc Tính: Chăm sóc, nuôi dưỡng,…
Đọc thêm...

Ý nghĩa Sao Thai trong Khoa Tử Vi

Sao Thai trong vòng tràng sinh được hiểu như sau giai đoạn “Tuyệt”, kết thúc, tan biết hết, không còn gì, thì đến giai đoạn mầm sống mới bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị cho 1 chu kì tái sinh, 1 cuộc đời mới, đó chính là “Thai”. Sao Thai ám chỉ…
Đọc thêm...

Sao Mộ trong vòng tràng sinh

Sau khi chết “Tử” là tới giai đoạn nhập áo quan, vào quan tài và nằm im dưới đất. Sao mộ ám chỉ trạng thái đứng yên, nằm im, không thay đổi hay chuyển biến, vì vậy cũng đại diện cho việc chậm thay đổi, chậm tiếp thu, cù lần, bảo thủ của con…
Đọc thêm...

Sao Tử trong vòng tràng sinh

Sau giai đoạn già yếu bắt đầu đổ bệnh, chống đỡ, cứu chữa mãi rồi cũng tới giai đoạn phải chết, phải ra đi, và ở đây là sao Tử thể hiện giai đoạn đó. Vì thế mà sao Tử rất ưa khi hội cùng các sát, bại tinh, sao Tử có tác dụng không cho và…
Đọc thêm...

Ý nghĩa Sao Suy trong vòng tràng sinh

Vị trí: Đứng vị trí thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Sao Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Ngũ hành: thuộc Thủy Loại: Bại Tinh. Đặc Tính: Sự sa sút, yếu…
Đọc thêm...